fbpx

Selv om Norge har blant de korteste ventelistene på nyretransplantasjon i verden, er det ca 250 mennesker som venter på nyretransplantasjon i Norge. Antall pasienter på ventelistene i andre land er mye større....

Av allmennlege og tildligere prof. basketballspiller dr Peric. Etter en lang og varm sommer, med mye avslapning og grilling, er fleste interessert i å komme seg fortest mulig i form igjen....